Hugin a Munin www.ASATRU.sk
Dnes je nedeľa. September má názov Shedding.
Valknut9 CNOSTÍ

  9 cností je novodobý pojem pochádzajúci od AFA (Asatru Folk Assembly). Je to niekoľko rád, ako sa zachovať v živote a pritom nestratiť svoju česť. Samozrejme že nemôžu vystihnúť všetky životné situácie, ale ako malý základ stačia. Ak sa niekto chce niečím riadiť, tak potom sú pre neho Výroky Vysokého.

Sila je lepšia ako slabosť
  Nech si len ostatní žijú vo svojej bezbrannosti a zraniteľnosti. My sa za svoju silu nehanbíme. Odmietame kulty antihrdinov a bohovia, ktorých vyznávame nie sú pre slabých.

Odvaha je lepšia ako zbabelosť
  Odvážnym prístupom k životnému zápasu neustále zväčšujeme svoje schopnosti. Bez odvahy nejde nič iného dosiahnuť!

Radosť je lepšia ako vina
  Radšej sa radujme zo svojej skromnosti, než by sme sa mali hanbiť za to kto sme. Nepravá vina - pre našu vieru, silu alebo veľkosť - nás zotročovala dosť dlho!

Česť je lepšia ako hanba
  To čo robíme musíme robiť úprimne a ozajstne a musíme jednať vždy skôr so vznešenosťou než s nízkosťou. Naše vnútorne meradlá by mali byť v naších srdciach ako vysoko zdvihnuté zástavy.

Sloboda je lepšia ako otroctvo
  Nemáme žiadnych pánov! Tí ktorí by nás chceli z akéhokoľvek dôvodu zotročiť, sú našimi nepriateľmi. Totalitné mravenčie hniezda sú opakom našich predstáv slobodných silných vetrov severských zemí.

Priateľstvo je lepšie ako odcudzenie
  Je nám cudzia izolácia a osamelosť moderného života. Ani ju neuznávame ako nutné zlo. Vyzývame náš ľud k návratu k rodinným a priateľským zväzkom, ku klanu, kmeňu, rodine.

Realizmus je lepší ako viera v dogmu
  Slepá viera nemá v Asatru miesto. Naši predkovia mohli byť úžasne mystický, ale zároveň boli až kruto praktický. Žiadne pečené holuby priamo do úst, musíme jednať v tomto svete a nie len kludne a ticho čakať na ten ďalší.

Sila a prudkosť je lepšia ako odovzdanosť
  Trúfneme si byť všetkým tým, čím môžeme byť! Podstúpme riziká a okúsme bohatstvo života, pasivita je pre ovce. Odmietame byť v živote len tak divákmi.

Viera v predkov je lepšia ako univerzalizmus
  Asatru nie je pre každého. Je výtvorom ducha severoeurópskeho ľudu a svojou povahou najlepšie vyhovuje naším potrebám.


Výroky Vysokého

Ani pohľadom posmešne sa nedotkni hosťa pri hostine. Za múdreho platí muž, kto plytkým otázkam s čelom kľudným čelí.


Runy

posledná aktualizácia: 18.05.2017 © 2007-2017 | created by ASGARD Software Solutions valid XHTML & CSS