Odin Havamal
Havamal Of the Day
Valknut

FAQ
Frequently Asked Questions
Using:
  The web site 'http://asatru.sk/hod' (beyond as 'web site') show every day one random of Sayings of the High One from Havamal, poetic collections of Edda. Sayings is possible publish on page facebook.com through the button facebook bested near every Statement.

Sources:
  Translations of The Havamal are used from various free sources which are available on internet.

Mistakes:
  If You found any mistakes, send me it please throught facebook.

Responsibility:
  Using information bested on this the web site is without any warrantys.

Sorry for my english :)

back Back
Často kladené otázky
Použitie:
  Webstránka 'http://asatru.sk/hod' (ďalej len 'webstránka') zobrazuje každý deň jeden náhodný Výrok Vysokého z Havamalu z básnickej zbierky Edda. Výroky je možné publikovať na stránke facebook.com pomocou tlačítka facebook nachádzajúcom sa pri každom Výroku.

Zdroje:
  Preklady Havamalu sú použité z rôznych voľne dostupných zdrojov na internete.

Chyby:
  Ak nájdete chyby, pošlite mi ich prosím cez facebook.

Zodpovednosť:
  Použitie informácii z tejto web stránky je bez akejkoľvek záruky.

naspäť Naspäť

asatru.sk | created by ASGARD Software Solutions | FAQ | © 2010