Hugin a Munin www.ASATRU.sk
Dnes je štvrtok, tento deň je Tórov deň. Apríl má názov Seedmoon.
Najbližší sviatok bude Májový deň a to 30.apríla.
ValknutPAMÄTNÉ DNI

   Nižšie sú uvedené pamätné dni podľa AFA (Asatru Folk Assembly). Niektoré dátumy sviatkov nemajú historický základ, ale ak už nebudete vykonávať blót, skúste sa aspoň nad danou udalosťou zamyslieť.

  9. január - Raud Silný bol veľmi vychýrený majiteľ pôdy v Halogalandu, ktorý odmietol opustiť Asatru. Olaf Zradca, v histórií známy ako Olaf Tryggvason, kráľ Nórsky, ho zajal a umučil na smrť. Spôsob mučenia bol jednoduchý: Olaf Zradca položil na Raudov krk hada. Po jeho smrti zabavil jeho zem aj majetok.

  9. február - Ďalší Halogalanďan, ktorý odmietol konvertovať z Asatru na kresťanstvo, bol Eyvind Kinnrifi. Olaf Zradca mu na brucho položil misku s dočervena rozžeraveným uhlím, pokiaľ sa neprepálila dovnútra. Dobrý deň na úvahu nad kresťanskou láskavosťou.

  9. marec - Olvir bol stúpenec Asatru, ktorý, aj napriek zákazu Olafa Rušiteľa zákona, ktorý tieto činy zakazoval, ďalej prinášal obeti bohom. Vďaka udavačovi bol v bližšie neurčený deň Olafovými mužmi objavený a zabitý, keď pripravoval jarnú obeť v dedine Maerin. Veľa iných ľudí, ktorých mená boli zabudnuté, bolo za účasť na takýchto činnostiach zabitých, zmrzačených alebo vyhnaných.

  28. marec - Tohto dňa v roku 845 vyplienil Ragnar Lodbrok Paríž a zapísal sa tak do kroník vyrabovaním kostolov (v ktorých bolo zlato!). V tento deň vyves zo svojho domu symbol havrana.

  9. máj - V tento deň ctíme Guthrotha, jedného z miestnych kráľov Upplandu, ktorý sa vzoprel Olafovi Rušiteľovi zákona a predniesol veľmi veľavravnú reč proti Olafovi, ktorá pripomína prejav Patricka Henryho počas dní Americkej revolúcie. Guthroth bol zajatý a bol mu "svätým" Olafom vyrezaný jazyk.

  8. jún - V tento deň v roku 793 sa tri vikinské lode vylodili na ostrove Lindisfarne pri pobreží Severnej Umbrie a viac menej oficiálne začal Vek Vikingov. Dôsledky tohto nájazdu, ktorý zahrňoval aj vyrabovanie miestneho kláštora, šokovali celý kresťanský svet. Kúp dnes niečo na pitie priateľovi vo viere.

  29. júl - Olaf Rušiteľ zákona, histórií známy ako svätý Olaf Nórsky, bol v roku 1030 zabitý v bitke pri Stikklestadu. Olaf získal svoju povesť zabíjaním, mrzačením, mučením a vyhnaním svojich nórskych druhov, ktorí odmietli konvertovať na kresťanstvo, a znesvätením zákonov, keď viedol armády vidiekom, aby dosiahol svojho cieľa.

  9. august - V tento deň ctíme hrdinu nášho náboženstva, ktorý predchádzal Vek Vikingov o niekoľko rokov - Radbod, kráľ Frízska, ktorý zomrel v roku 719. Radbod bol jedným z prvých cieľov kresťanského konverzného úsilia, a vypadalo to, že úspešným. Tesne pred uskutočnením obradu krstu kráľ požiadal kňazov aby mu povedali, čo sa stane s jeho predkami, ktorí zomreli v pohanstve. Misionári odpovedali, že Radbodovi pohanskí predkovia sa už bezpochyby smažia v pekle, na čo Frízsky kráľ odpovedal "Tak teda budem radšej žiť tam so svojimi predkami, než ísť do neba s bandou žobrákov". Krst bol zrušený, kostoly vypálené, kňazi zabití a Frízsko ostalo slobodne.

  8. október - V Amerike je Leif Erikson 9. októbra oslavovaný vďaka svojmu objaveniu Ameriky, avšak nikto nevenuje pozornosť jeho otcovi, Erikovi Červenému. Tento starý patriarcha lipol na náboženstve svojich predkov napriek prestúpeniu svojho syna, ktorý bol misionárom Olafa Tryggvasona a konverzii svojej manželky, ktorá odmietla žiť so svojím pohanským manželom. 8. október je dňom, kedy oslavujeme nášho spolu-veriaceho Erika.


31.1. Disablot |  21.3. Ostara |  30.4. Májový deň
21.6. Midsumarsblot |  31.7. Freyfaxi |  23.9. Príchod zimy
31.10. Zimné noci |  21.12. Yule |  AFA - Pamätné dni


Výroky Vysokého

Pochybujem, že by som prišiel z obydlia obrov, keby som v objatí neoklamal obrovu drahú dcéru.


Runy

posledná aktualizácia: 18.05.2017 © 2007-2017 | created by ASGARD Software Solutions valid XHTML & CSS