Hugin a Munin www.ASATRU.sk
Dnes je piatok, tento deň patrí Frigge. Máj má názov Merrymoon.
Najbližší sviatok bude Midsumarsblot a to 21.júna.
ValknutKNIHY - BÉOWULF

  Jeden z vôbec najdôležitejších edičných činov nakladateľstva Torst: vychádza ako jubilejná 300. publikácia nakladatelstva.
  Béowulf - prvá výpravná (heroicko-elegická) báseň v anglickej literatúre, najvýznamnejšia pamiatka anglickej literatúry a v obecnom povedomí aj symbol literatúry anglosaského Anglicka vychádza po viac ako tisíc rokoch od doby svojho vzniku prvýkrát v preklade do češtiny.
  Jan Čermák, ktorý Béowulfa preložil, knihu doplnil dôkladnými poznámkami, komentármi, výkladovými štúdiami a mapkami, zasadzujúcimi Béowulfa do historického, kultúrneho a literárneho kontextu európskej vzdelanosti. Knihu s bohatým obrazovým doprovodom graficky upravil Zdeněk Ziegler.

Staršia Edda Mladšia Edda Germánska kniha mŕtvych Encyklopedie mytologie germánských a severských národů Runy - dějiny, dešifrace, výklad Kniha o runách Nordické runy Béowulf Vzkříšení pohanství
Základní kniha germánského pohanství Runy, Bernard King Sága o Hervaře Sága o Hervaře - komentáře Soumrak Bohu Zrzavý Orm - Plavci na západ Zrzavý Orm - Doma a znovu na lodi Vikingové - Sága tři staletí Sauilo


Výroky Vysokého

Trinástu poznám pieseň: ak pachoľa vodou z plameňa polejem, nepadne nikdy na bojovom poli: tomu mužovi meč neublíži.


Runy

posledná aktualizácia: 18.05.2017 © 2007-2017 | created by ASGARD Software Solutions valid XHTML & CSS