Hugin a Munin www.ASATRU.sk
Dnes je štvrtok, tento deň je Tórov deň. Február má názov Horning.
Najbližší sviatok bude Ostara a to 21.marca.
ValknutKNIHY - BÉOWULF

  Jeden z vôbec najdôležitejších edičných činov nakladateľstva Torst: vychádza ako jubilejná 300. publikácia nakladatelstva.
  Béowulf - prvá výpravná (heroicko-elegická) báseň v anglickej literatúre, najvýznamnejšia pamiatka anglickej literatúry a v obecnom povedomí aj symbol literatúry anglosaského Anglicka vychádza po viac ako tisíc rokoch od doby svojho vzniku prvýkrát v preklade do češtiny.
  Jan Čermák, ktorý Béowulfa preložil, knihu doplnil dôkladnými poznámkami, komentármi, výkladovými štúdiami a mapkami, zasadzujúcimi Béowulfa do historického, kultúrneho a literárneho kontextu európskej vzdelanosti. Knihu s bohatým obrazovým doprovodom graficky upravil Zdeněk Ziegler.

Staršia Edda Mladšia Edda Germánska kniha mŕtvych Encyklopedie mytologie germánských a severských národů Runy - dějiny, dešifrace, výklad Kniha o runách Nordické runy Béowulf Vzkříšení pohanství
Základní kniha germánského pohanství Runy, Bernard King Sága o Hervaře Sága o Hervaře - komentáře Soumrak Bohu Zrzavý Orm - Plavci na západ Zrzavý Orm - Doma a znovu na lodi Vikingové - Sága tři staletí Sauilo


Výroky Vysokého

Krívajúci koňa si osedlá, bezruký stráži prasce, hluchý sa v boji chystá biť. Byť slepým je lepšie ako spáleným byť, málokomu mŕtvy prospeje.


Runy

posledná aktualizácia: 18.05.2017 © 2007-2017 | created by ASGARD Software Solutions valid XHTML & CSS