Hugin a Munin www.ASATRU.sk
Dnes je utorok, tento deň je Tyrov deň. Február má názov Horning.
Najbližší sviatok bude Ostara a to 21.marca.
ValknutKNIHY - SÁGA O HERVAŘE
KOMENTÁŘE

  Komentář k Sáze o Hervaře nabízí osvětlení a výklad stěžejních témat, které textem ságy pronikají a určují tak její kulturní význam. V rámci pětice tematických studií však autor překračuje pouhý historický či literární komentář a rozvíjí bohatou síť souvislostí, která umožňuje propojit tematické okruhy středověké skandinávské dobrodružné ságy s motivy známými ze eddické mytologie, ale i světových náboženství, moderní literatury a společnosti. Jednotlivé studie jsou věnovány tématům rodu a dědičnosti, panenství a transvestitismu, hádanek a metaforického jazyka, mytického Jiného světa a severských mohyl, oběti a bratrovraždy, přičemž kombinují přístupy historické, jazykovědné a religionistické. Komentář staví na práci několika generací badatelů, kteří věnovali své úsilí výkladu Ságy o Hervaře a díky tomu dnes můžeme na text ságy hledět jinýma očima, vidět jej nikoliv jen jako vzácnou a pestrou sbírku mytických, legendárních a historických narativů, ale i jako organické dílo, které pod maskou koláže skrývá smysluplnou strukturu.
Jan Kozák (*1979) vystudoval religionistiku a latinu na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se výzkumem a překládáním staroseverské literatury se specializací na mytické a legendární látky (ságy o dávnověku), oborovým zaměřením a metodickým přístupem inklinuje k fenomenologii náboženství, komparativní religionistice a hlubinné psychologii.

Staršia Edda Mladšia Edda Germánska kniha mŕtvych Encyklopedie mytologie germánských a severských národů Runy - dějiny, dešifrace, výklad Kniha o runách Nordické runy Béowulf Vzkříšení pohanství
Základní kniha germánského pohanství Runy, Bernard King Sága o Hervaře Sága o Hervaře - komentáře Soumrak Bohu Zrzavý Orm - Plavci na západ Zrzavý Orm - Doma a znovu na lodi Vikingové - Sága tři staletí Sauilo


Výroky Vysokého

Nikdy prvý nenarúšaj priateľstva putá. Starosť ti bude zožierať srdce, ak sa nemáš komu zveriť.


Runy

posledná aktualizácia: 18.05.2017 © 2007-2017 | created by ASGARD Software Solutions valid XHTML & CSS