Hugin a Munin www.ASATRU.sk
Dnes je štvrtok, tento deň je Tórov deň. Október má názov Hunting.
Najbližší sviatok budú Zimné noci a to 31.októbra.
ValknutKNIHY - SÁGA O HERVAŘE
KOMENTÁŘE

  Komentář k Sáze o Hervaře nabízí osvětlení a výklad stěžejních témat, které textem ságy pronikají a určují tak její kulturní význam. V rámci pětice tematických studií však autor překračuje pouhý historický či literární komentář a rozvíjí bohatou síť souvislostí, která umožňuje propojit tematické okruhy středověké skandinávské dobrodružné ságy s motivy známými ze eddické mytologie, ale i světových náboženství, moderní literatury a společnosti. Jednotlivé studie jsou věnovány tématům rodu a dědičnosti, panenství a transvestitismu, hádanek a metaforického jazyka, mytického Jiného světa a severských mohyl, oběti a bratrovraždy, přičemž kombinují přístupy historické, jazykovědné a religionistické. Komentář staví na práci několika generací badatelů, kteří věnovali své úsilí výkladu Ságy o Hervaře a díky tomu dnes můžeme na text ságy hledět jinýma očima, vidět jej nikoliv jen jako vzácnou a pestrou sbírku mytických, legendárních a historických narativů, ale i jako organické dílo, které pod maskou koláže skrývá smysluplnou strukturu.
Jan Kozák (*1979) vystudoval religionistiku a latinu na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se výzkumem a překládáním staroseverské literatury se specializací na mytické a legendární látky (ságy o dávnověku), oborovým zaměřením a metodickým přístupem inklinuje k fenomenologii náboženství, komparativní religionistice a hlubinné psychologii.

Staršia Edda Mladšia Edda Germánska kniha mŕtvych Encyklopedie mytologie germánských a severských národů Runy - dějiny, dešifrace, výklad Kniha o runách Nordické runy Béowulf Vzkříšení pohanství
Základní kniha germánského pohanství Runy, Bernard King Sága o Hervaře Sága o Hervaře - komentáře Soumrak Bohu Zrzavý Orm - Plavci na západ Zrzavý Orm - Doma a znovu na lodi Vikingové - Sága tři staletí Sauilo


Výroky Vysokého

Ak piješ pivo, vzhliadni na moc zeme, zem pred opitosťou, pred chorobou oheň chráni, dub pred hnačkou, pred kúzlom klas, baza pred svárom, pred nenávisťou mesiaca sila, pred žihadlom žieravina, runy pred zlobou, čo vyteká pije pôda.


Runy

posledná aktualizácia: 18.05.2017 © 2007-2017 | created by ASGARD Software Solutions valid XHTML & CSS