Hugin a Munin www.ASATRU.sk
Dnes je nedeľa. Jún má názov Meadmoon.
Najbližší sviatok bude Freyfaxi a to 31.júla.
ValknutKNIHY - SÁGA O HERVAŘE
KOMENTÁŘE

  Komentář k Sáze o Hervaře nabízí osvětlení a výklad stěžejních témat, které textem ságy pronikají a určují tak její kulturní význam. V rámci pětice tematických studií však autor překračuje pouhý historický či literární komentář a rozvíjí bohatou síť souvislostí, která umožňuje propojit tematické okruhy středověké skandinávské dobrodružné ságy s motivy známými ze eddické mytologie, ale i světových náboženství, moderní literatury a společnosti. Jednotlivé studie jsou věnovány tématům rodu a dědičnosti, panenství a transvestitismu, hádanek a metaforického jazyka, mytického Jiného světa a severských mohyl, oběti a bratrovraždy, přičemž kombinují přístupy historické, jazykovědné a religionistické. Komentář staví na práci několika generací badatelů, kteří věnovali své úsilí výkladu Ságy o Hervaře a díky tomu dnes můžeme na text ságy hledět jinýma očima, vidět jej nikoliv jen jako vzácnou a pestrou sbírku mytických, legendárních a historických narativů, ale i jako organické dílo, které pod maskou koláže skrývá smysluplnou strukturu.
Jan Kozák (*1979) vystudoval religionistiku a latinu na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se výzkumem a překládáním staroseverské literatury se specializací na mytické a legendární látky (ságy o dávnověku), oborovým zaměřením a metodickým přístupem inklinuje k fenomenologii náboženství, komparativní religionistice a hlubinné psychologii.

Staršia Edda Mladšia Edda Germánska kniha mŕtvych Encyklopedie mytologie germánských a severských národů Runy - dějiny, dešifrace, výklad Kniha o runách Nordické runy Béowulf Vzkříšení pohanství
Základní kniha germánského pohanství Runy, Bernard King Sága o Hervaře Sága o Hervaře - komentáře Soumrak Bohu Zrzavý Orm - Plavci na západ Zrzavý Orm - Doma a znovu na lodi Vikingové - Sága tři staletí Sauilo


Výroky Vysokého

Lepšia malá prosba než priveľká obeť. Dar si vždy odplatu žiada. Lepšie poslať málo než mnoho porážať. Tak Tund ryl runy na počiatku rokov, tam práve postavil, kam potom sa vrátil.


Runy

posledná aktualizácia: 18.05.2017 © 2007-2017 | created by ASGARD Software Solutions valid XHTML & CSS

8f2f0cd9342d63de5f50d83b97cf2e7525a77596